11 TTKB 9 Sayılı Karar: Kimler BT Öğretmeni Olur
10
BTY Derslerinde Yazılı Değerlendirmeler
9
BT Dersi Tarihçesi
Haftalık Ders Çizelgeleri
8
Örnek BTR Çalışma Planı
7
BTR Değerlendirmeleri
6
Halk Eğitim Merkezleri
5
Alanına Sahip Çık
4
Ders DışıEğitim (egzersiz)
3
Medya Okuryazarlığı
2
Sınıfların Bölünmesi
1
80 Sayılı Karar
 

3
2014 Çalışma Raporu
2
2013 Çalışma Raporu
1
2012 Çalışma Raporu

Bizlerden kargo ve e-posta alamayan üyelerimizin güncel bilgilerini uyelik@bte.org.tr adresine iletmelerini rica ederiz.

..................................................
Bilgi Kaynağı Olarak İnternet Projesi kapsamına okulunuzu aldırmak için başvurular bilgi@bte.org.tr adresi üzerinden yapılmaktadır.
..................................................
BTR Değerlendirmeleri ve örnek plan
..................................................
Asıl Şimdi Başlıyoruz!
2013-2014 Haftalık Ders Çizelgesi yayınlandı: BT ve Yazılım Dersi ZORUNLU

..................................................
Bloomberg HT ana haber bülteninde Sayın Ali Çağatay, Bilgi Toplumunda ülkemizdeki BT Derslerini ve eğitimcilerinin durumunu ele aldı. Kendisine konuya hakimiyeti ve duyarlılığı için teşekkür ederiz. izlemek için

..................................................
Ne oldu, ne oluyor, NE OLACAK? belgesini dikkatinize sunuyoruz

...................................................
BÖTE Öğrenci Konseyi tüm öğrencilerin katılımını bekliyor

 


  


   
 
       
 

 

 

Duyurular

 

Duyurularımızı ana sayfamız ve sosyal medya oramları üzerinden takip edebilirsiniz.

 

 

Malatya BT Öğretmenleri Buluşması

 
Malatya BT Öğretmenleri buluşması 8 Aralık 2012 Cumartesi günü  saat 10.00'da Esenlik Dedekorkut Restaurantta (Dedekorkut Parkı) yapılacaktır. Organizasyonla ilgili olarak Ahmed Said Ayyıldız (506 688 36 50) ve Muharrem Yıldız: (505 263 22 15- muharremyildiz1981@gmail.com) öğretmenlerimizle iletişim kurulabilir. Tüm öğretmen arkadaşlarımızı bekleriz


Çorum BT Öğretmenleri Buluşması

 

Çorum BT Öğretmenleri buluşması 27 Kasım 2012 Salı gerçekleştirildi. İskilip, Dodurga, Mecitözü ilçelerinden arkadaşlarımızın da katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun aralık ayında tekrarlanması kararlaştırıldı. Abdulbaki Ensaroğlu ve Zahir Tümer Hocalarımıza ve katılan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Güncel E-posta Adresleri

Bizlerden e-posta alamayan üyelerimizin güncel e-posta adreslerini bilgi@bte.org.tr adresine iletmelerini rica ederiz.

Kırşehir BT Öğretmenleri Buluşması

Kırşehir BT Öğretmenleri buluşması Eylül'ün son haftası gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki günlerde buluşmaların daha yüksek katılım ile tekrarlanacağı ve katılamayan arkadaşlarımıza ulaşabileceğimiz ümidini taşımaktayız. Başta Selcan Yayla ve İl Formatörü Taner Akkuş Hocalarımız olmak üzere emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ederiz.

Üyelik Aidatları

Yeni dönem üyelik aidatları Genel Kurulda alınan kararla 10 olarak belirlenmiştir. Öğrencilik durumunu belgelendirebilenlere üyelik aidatı üzerinden %50'sine kadar indirim imkanı devam etmektedir. Yeni üye olacaklara önemle duyurulur. Üyelik için tıklayınız.

Yeni Yönetim Kurulu

Yapılan Genel Kurulda Yönetim Kurulumuz oluşturulmuştur. Dernek organlarında görev alan tüm eğitimcilerimize başarılar dileriz. Ayrıntılar için tıklayınız.

I. Genel Kurul Toplantısı

Derneğimiz I. Olağan Genel Kurulu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci Ankara adresinde  29 Ağustos 2012Çarşamba günü saat 14.00 da aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Genel Kurulda, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 10 Eylül 2012 Pazartesi günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem
1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Yoklama ve Divanın Oluşturulması
3. Yönetim ve Denetim Kurulu Çalışma Raporlarının Paylaşılması
4. Raporlar Üzerinde Değerlendirme
5. Kurulların Aklanmaya Sunulması
6. Tüzük Değişikliği Önerisi
7. Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
8. Dilek ve Öneriler

Soru Önergeleri

Ankara milletvekilimiz Eğitim komisyonu üyesi Sayın Zühal Topçu Hocamızın verdiği soru önergelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.
1- Formatörlük
2- Fatih projesi ve BT Öğretmenleri

TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu - Arama Konferansı

Bilişim sektöründeki gelişmeler ile internet kullanımının başta çocuklar, gençler ve aile yapısı üzerinde olmak üzere sosyal etkilerinin araştırılması amacıyla kurulan TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu, 26-27 Mayıs 2012 tarihlerinde Bilgi Üniversitesi’nde bir arama konferansı gerçekleştirmiştir. Arama konferansının amacı, konuya ilişkin tecrübe ve bilgi birikimi olan kişi ve kurumların görüşlerini alarak, bilişim ve internetin geleceğiyle ilgili çeşitli stratejiler ve eylem planları belirlemek olarak belirlenmiştir. Konferansta Derneğimizi temsilen Özgür Ali Özkirişçi bulunmuş, bu meselelerin çözümünün bir eğitim yaklaşımı gerektirdiğine ve bilgi okur-yazarlığı ve BT eğitimlerinin önemine ilişkin görüşlerimizi yansıtmıştır.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin internet ortamlarında sahipsiz bırakılamayacağı, onlara yeni ufuklar açılması için eğitim hayatlarında fırsatlar sağlanmasının önemi, bu kapsamda okulların sorumlulukları, çözüm arayışı içinde olunan her meselenin bir eğitim meselesi yaklaşımı gerektirdiği ve arzu edilen bilincin ancak eğitim hayatına BT ve bilgi/internet/medya okuryazarlığı içerikli derslerin sokulmasıyla mümkün olabileceği yönündeki görüşler katılımcılarla paylaşılmış, etkili BT dersleri verememe durumlarımız aktarılmaya çalışılmıştır.

Başta Bilişim ve İnternet Komisyonu Başkanı Sayın Necdet Ünivar'a ve tüm vekillerimize, Sayın Tunç Çelik'e ve Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Direktörü Dr. Leyla Keser Berber'e, katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.  

ayrıntılar için tıklayınız
ayrıntılar için tıklayınız

komisyon sayfası için tıklayınız

"E- Posta Bombardımanları" Hakkında Açıklama

Kişilerin sıkıntı ve isteklerini ilgili kişilere iletmek adına çağın iletişim şekli haline dönüşen e-posta teknolojisini kullanmaları kaçınılmazdır. Özellikle BT eğitimi adına yaşanan sıkıntıların giderilmesine ilişkin BT öğretmenlerinin ve bölümlerde okumakta olan öğrencilerin e-posta teknolojilerini diğer tüm kesimlerden daha etkili şekilde kullanmaları doğaldır.

Fakat bu sesimizi duyurma çabalarında, sanal iletişim şekilleri tercih edilirken kişilerin daha dikkatli ve titiz yaklaşımlar sergilenmesi gereklidir. Yüz yüze iletişimde karşılalaşılamayacak bazı durumlar yaşanabileceği ortadadır. 

BT eğitimcilerinin çözüm arayışlarında e-posta teknolojilerini kullanmalarını makul karşılarken, "E-posta Bombardımanı" olarak bilinen hareketlere ise mesafeli yaklaşmaktayız. Basın mensupları, milletvekilleri, MEB birimleri ve yetkilileri, öğretim görevlileri, STK yetkilileri vb kişi, kurum ve kuruluşları hedef alan, meşgul eden, iş yapamaz hale getiren, kişilerin saygı çerçevesini aşabildikleri, suç unsuru teşkil eden, hakkında takip başlatılan e-posta eylemlerini desteklememiz söz konusu değildir.

BT öğretmenlerinin mesleki kuruluşu olarak; bizleri haklıyken haksız duruma düşüren, görüş ve önerilerimizi yansıtmak üzere ilişkide bulunmaya çalıştığımız kurum ve kuruluşlarda tepki ile karşılanmamıza sebep olan, itibarımızı ve saygınlığımızı zedeleyen bu tür e-postaların, Bilişim Teknolojilerinin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda faydalı ve etkili şekilde kullanılması adına çalışan öğretmenlerimiz tarafından benimsenemeyeceğini ifade etmek isteriz

Çözüm arayışları için daha uygun olduğunu düşündüğümüz girişimlerde bulunduğumuz, ilgili platformlarda yer aldığımız, üzerimize düşeni elimizden geldiğince özveriyle gerçekleştirmeye çalıştığımız ve sanal ortamdaki e-posta bombardımanı şeklindeki arayışları destekleyemeyeceğimiz kamu oyuna duyurulur.

ADANA Bt Öğretmenleri Buluşması

İlki 5 Nisan'da gerçekleştirilmiş olan BT Öğretmenleri buluşmasının ikincisi, sabah kahvaltısı şeklinde 26 Mayıs 2012 tarihinde saat 10.30'da Adana Hayal Parkta gerçekleştirilmiştir. Adana ilinde görev yapan 50'den fazla Bilişim Teknolojisi Öğretmenini bir araya getiren bu organizasyona Çukurova Üniversitesi BÖTE Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ozan Şenkal' da katılmışlardır.

Öğretmenlerimizi Sanal Ortamlardan İndirerek Gerçek Yaşamlara sokma çabası içerisinde olan Derneğimiz açısından buluşmanın önemi büyüktür.

Türkiye'de bir ilk olarak başlayan bu etkinliklerin işbirliği ve dayanışmayı arttırarak tüm illerimizde yaygınlaşacağını ve geleneksel hale geleceğini  temenni etmekteyiz.

Bir araya gelen öğretmenlerimiz Bilişim Teknolojileri Eğitiminin ve Eğitimcilerini sorunlarını değerlendirerek, çözüm önerilerini paylaşma fırsatı yakalamışlardır. Yeni dönem formatör öğretmen görevlendirmeleri ve ülkemizdeki BT alanına ilişkin genel belirsizliklere ilişkin durumların tartışıldığı yemekte çözüm arayışları dile getirilmiştir.

Üyelerimizden Hüseyin Kırık öğretmenimiz başta olmak üzere Doç  Dr Ozan Şenkal'a, Selen Eren Ergü, Can Meşe, öğretmenlerimize, emeği geçen herkese ve katılan öğretmenlerimize teşekkür ederiz. AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Hacettepe Üniversitesi BÖTE Bölümü Proje Sergisi

BTE Derneği - Duyurular
 
Hacettepe Üniversitesi BÖTE Bölümü Proje Sergisi 28 Mayıs 2012 tarihinde Öğretim Üyeleri Kafeteryası Büyük Özel Salonunda 11.00-16.00 saatleri arasında gezilebilir.

TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu Arama Konferansı

Bilgi toplumu olma yolunda bilişim sektöründeki gelişmeler ile internet kullanımının başta çocuklar, gençler ve aile yapısı üzerinde olmak üzere sosyal etkilerinin araştırılması amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu kısaca Bilişim ve İnternet Komisyonu  arama konferansı düzenlemektedir. Sektörün önemli kurum ve kurluşlarının katılacağı konferans 26-27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecektir.

Bu konferansta Derneğimizin çocuklarımızın ve gençlerimizin internet ortamlarında sahipsiz bırakılamayacağı, onlara yeni ufuklar açılması için eğitim hayatlarında fırsatlar sağlanmasının önemi, bu kapsamda okulların sorumlulukları, meselenin bir eğitim meselesi yaklaşımı gerektirdiği ve arzu edilen bilincin ancak eğitim hayatına BT ve bilgi/internet/medya okuryazarlığı içerikli derslerin sokulmasıyla mümkün olabileceği yönündeki görüşleri yansıtılacaktır.

Ankara Üniversitesi BÖTE Bölümü Toplantısı

Ankara Üniversitesi Böte Bölümü Toplantısı öğrenci ve akademisyenlerimizin katılımıyla 15 Mayıs 2012 tarihinde saat 13.30'da yapılacaktır. Tüm BÖTE Bölümüne duyurulur.

6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

4-6 Ekim 2012 tarihlerinde MEB ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknoojileri Sempozyumu yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız

Sınıfların Bölünebilmesi...

Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programının Hedeflenen amaçlara ulaşması ve dersin uygulama boyutunun desteklenebilmesi için sınıf ortamlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Sınıfların gruplara ayrılmasına ilişkin isteğimiz Derneğimizin hazırladığı çalışma ile gerekçelendirilmiş ve Bakanlığımızın ilgili birimlerine sunulmuştur...
devamı için tıklayını

Onursal Üyelik

Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN Hocamıza Yönetim Kurulu Kararıyla Onursal Üyelik verilmiştir. Uzun yıllar Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi(BÖTE) Bölüm Başkanlığı görevini başarıyla yerine getiren değerli Hocamız, halen Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevine devam etmektedir.

VI.Ulusal Böte Öğrenci Kurultayı

VI.Ulusal Böte Öğrenci Kurultayı 7-8-9 Mayıs 2012 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü içerisinde yer alan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılar için tıklayınız

İGEDER Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Zirvesi

İGEDER Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Zirvesi 5 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılar için tıklayınız

Ders Dışı Eğitim(Egzersiz) Çalışmaları...    

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19/08/2010 tarihli 53578 sayılı “Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar” konulu genelgesinde, “İzcilik, Beden Eğitimi ve Spor Çalışmaları, Halk Oyunları, Güzel Sanatlar, Bilim Olimpiyatları ve Proje Çalışmaları” olarak belirtilen beş etkinlik alanının, Bilişim Teknolojilerini de içerecek şekilde güncellenmesi gerekmektedir... devamı için tıklayınız   

Temsilciler Aranıyor...

İletişimi sağlayarak çalışmalara yardımcı olabilecek üniversite ve il/İlçe temsilcileri aranmaktadır...

Vekilerimize Teşekkür Ederiz...

Başta 20 Mart Salı günü bizleri kabul eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Edip Uğur olmak üzere, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Reşat Doğru'ya (Bilişim ve İnternet Komisyonu), değerli vekillerimiz; Sayın Osman Çakır(AKP-Düzce), Sayın Engin ÖzKoç (CHP-Sakarya), Sayın Haluk Ahmet Gümüş(CHP-Balıkesir), Sayın Özcan Yeniçeri (MHP-Ankara), Sayın Zühal Topçu (MHP-Ankara), Sayın Nevzat Korkmaz'a (MHP-Isparta) ve durumumuzun takipçisi olan Sayın Arif Bulut (CHP-Antalya), Sayın Ali Halaman(MHP-Adana), Sayın Ahmet Duran Bulut (MHP-Balıkesir), Sayın İsmet Büyükataman(MHP-Bursa)'a teşekkür ederiz.

Verilen Bazı Soru Önergeleri...

MHP Balıkesir Mv. Ahmet Duran BULUT
MHP Adana Mv.ALİ HALAMAN

MHP Balıkesir Mv.AHMET DURAN BULUT
MHP Bursa Mv.İSMET BÜYÜKATAMAN
CHP Antalya Mv.ARİF BULUT
MHP Balıkesir Mv.AHMET DURAN BULUT

Siyasi Parti Merkezlerine Başvuru...

Bilişim Teknolojileri Eğitimlerinin daha kaliteli ve etkili olarak verilebilmesine yönelik siyasi parti merkezleri önünde toplanacağına yönelik duyurular forumlarda ve sosyal paylaşım sitelerinde yer almaktadır.

20 Mart 2012 Salı günü saat 10'da gerçekleştirileceği planlanmış olan etkinlikte 1. olarak AKP, 2. olarak CHP ve 3. olarak MHP merkezlerine gidileceği duyurulmuştur.

Katılamayacak durumda olan öğretmen ve öğrencilerimiz için dilekçe, e-posta ve faks ile destek verilebileceği ve bu kapsamda eklediğimiz belgelerin kullanılabilieceğini bildiririz.

Dilekçe Örneği (indir)
İsteklerimiz (Raporun üçüncü bölümü (indir)
Ülkemizdeki Duruma Yönelik Sorular - Raporun İkinci Bölümü (indir)
Rapor (indir)

AKP İl Başkanlıkları (iletişim bilgileri)
CHP İl Başkanlıkları (iletişim bilgileri)
MHP İl Başkanlıkları (İletişim Bilgileri)